สัมภาษณ์ พี่น้อย วงพรู
ที่ห่างหายจากการทำงานเพลงของตนเองถึง 12 ปี
และความรู้สึกต่อวงการเพลงไทยในรอบ 10 ปี
จนถึงการขึ้นเล่นโคตรอินดี้ 12 เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 นี้
ที่ The Walk เกษตรนวมินทร์